O laboratorium

LABORATORIUM TEATRU NIEZALEŻNEGO

LTN to projekt prowadzony przez Fundację Teatr Nie-Taki w ramach przygotowań do obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Ma na celu powołanie we Wrocławiu Ośrodka Teatralnego, tak w rozumieniu materialnym (w pełni dostępny budynek z salą przystosowaną do działań teatralnych) jak i ludzkim (społeczność niezależnych artystów,  Baza Barterowej Wymiany Talentów, Samozwańcza Akademia Teatralna)

Ośrodek ma integrować artystów teatru i wszelkich sztuk z teatrem związanych, a także teoretyków, historyków, filologów, animatorów kultury i społeczników.

Osią tej integracji będzie szeroko rozumiana niezależność: w pomysłach, środkach wyrazu i podejściu do pracy teatralnej. Niezależność Ośrodka polegać będzie również na tym, że za jego zasady działania i dobór zajęć odpowiadać będzie tworząca go społeczność. 

Ośrodek stanie się miejscem otwartym na gości z Polski i świata, ale także – zgodnie z założeniami programu laboratoriów ESK 2016 – skierowanym na Wrocław, jego mieszkańców, budynki i opowieści.

 

1. PRZESTRZEŃ

Ośrodek będzie ulokowany w jednym z opuszczonych wrocławskich pustostanów, w którym zorganizowana zostanie przestrzeń pozwalająca na prowadzenie warsztatów, prób i wystawianie spektakli. W zaadaptowanym pustostanie znajdzie się także „Graciarnia” (składzik dostępnych dla wszystkich rekwizytów) i  „Gabinet” (biblioteka, mediateka teatralna, miejsce spotkań i dyskusji).

 

2. BAZA BARTEROWEJ WYMIANY TALENTÓW

To unikalny projekt społecznościowy, polegający na stworzeniu bazy osób chętnych do darmowego dzielenia się swoimi talentami. Każdy wpisany do Bazy będzie mógł także z niej korzystać – dzięki temu wytworzy się bezgotówkowa wymiana umiejętności niezbędnych przy powstawaniu spektakli teatralnych i wszelkich innych projektów artystycznych. Aby dołączyć do Bazy wystarczy wypełnić prosty formularz. Zasięg Baza obejmie Wrocław i okolice, a w przyszłości także inne miasta Polski.

 

3. SAMOZWAŃCZA AKADEMIA TEATRALNA

Akademia zajmie się dokształcaniem artystycznym na własną rękę, ale jednocześnie na najwyższym poziomie. Program proponować będą sami uczestnicy spotkań warsztatowych, a opierać się on będzie na zajęciach z najbardziej doświadczonymi twórcami teatru niezależnego z Polski i zagranicy. Zajęcia Akademii będą przybliżały to, czego studentom szkół artystycznych brakuje w oficjalnych programach nauczania.

Warunkiem przyjęcia, tak na ucznia, jak i nauczyciela, będzie zapał, serdeczność i dobry humor.

 

4. TEATRALNE PODWÓRKO

To projekt LTN przeprowadzany w partnerstwie z Teatrem Modrzejewskiej w Legnicy. Polega na wybraniu jednego z wrocławskich podwórek, „zaopiekowaniu się” nim, animowaniu jego mieszkańców, poszukiwaniu jego opowieści, anegdot i historycznych faktów i stworzeniu z nich scenariusza do spektaklu teatralnego. Po dwóch latach poszukiwań i działań warsztatowych na podwórku powstanie spektakl teatralnych z udziałem zawodowych aktorów i okolicznych mieszkańców. Spektakl objedzie wiele innych podwórek we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.