Wystawa zdjęć "Wrocławska Mapa Miejsc Zapomnianych"

 Zapomniane, opuszczone, zdewastowane. Liczba pięknych, lecz popadających w ruinę, często zabytkowych obiektów, jest we Wrocławiu ogromna. Artystyczne zdjęcia z dwunastu takich miejsc będzie można zobaczyć do 17 lutego na wystawie Wrocławska Mapa Miejsc Zapomnianych w Muzeum Współczesnym Wrocławia.

Wrocławska Mapa Miejsc Zapomnianych to projekt społeczno-artystyczny, który Fundacja Teatr Nie-Taki przeprowadziła w 2013 roku. Wędrówkom po mieście w poszukiwaniu starych, opuszczonych a wciąż wyjątkowo pięknych przestrzeni przyświecało pytanie: czy któryś z tych budynków uda się jeszcze uratować?

Na wystawie prezentowane są fotografie Karola Budrewicza, Piotra Kunca i Przemysława Góreckiego. Zdjęcia są nie tylko artystyczna pamiątka z wycieczek po zapomnianych rewirach miasta, ale także głosem w debacie społecznej na temat tego, co zrobić z dziesiątkami zaniedbanych budynków i jak przywrócić je do życia i odzyskać dla Wrocławian?

 

Fundacja, od 5 lat zajmująca się teatrem, proponuje rozwiązanie, które mogłoby przynieść korzyść podwójną: oddać budynki w ręce artystów. Członkowie Fundacji wraz z grupą młodych twórców i animatorów kultury odwiedzili i skatalogowali dziesiątki większych opuszczonych pustostanów na terenie Wrocławia, które mogłyby zostać przekształcone w miejsca dla kultury. Zbadali ich historię i poznali właścicieli. Efektem tych poszukiwań jest wspomniana wyżej wystawa zdjęć, przewodnik po pustostanach i film autorstwa Michała Czerwonki. Kolejnym krokiem Fundacji będzie zainteresowanie problemem niszczejących budynków władz miasta, mieszkańców i mediów.